Pingin Mendapatkan Kebahagiaan Dunia dan Akhirat? Mari Pelajari Tips dan Macam-macam Doa-doanya

Tiap-tiap makhluk hidup yang menjalani kehidupan, disamping mencari rezeki untuk menghidupi keluarga, disertai pula dengan berdoa memanjatkan harapan dihadapan Allah SWT. Sebagai yang mengatur alam semesta, pastilah permohonan-permohonan kita, Allah akan mengabulkan bilamana tentunya dibarengi dengan amalan-amalan baik sebagainya .

Salah satu yang kemungkinan diterapkan sebagai acuan pada kehidupan ini yaitu merupakan sebuah pengharapan dan doa kepada Allah SWT lewat untaian kata-kata dan perasaan batin di dalam diri.

Kebahagiaan adalah suatu suasana batin dan kondisi yang tentunya kita semua menginginkannya. Amatlah biasa Selaku seorang manusia, kita senantiasa memiliki harapan supaya hidup bahagia, terlepas dari seluruh cobaan kehidupan yang dilewati.

Malahan, kebanyakan dari kita yang menganggap kebahagiaan sebagai tujuan hidup yang hendak kita mewujudkannya. Jenis kebahagiaan itu pun berbagai macam. Sebagian yang memaknai kebahagiaan dalam bentuk tentram dan damainya keluarga dan saling mendukung satu dengan yang lain, ada pula yang mengartikan kebahagiaan sebagai materi yang banyak yang dapat bikin kita tak lagi kesulitan ketika menginginkan sesuatu.

Walaupun demikian, apa Anda tahu bahwa sebetulnya berdasarkan pandangan Islam hakikat bahagia adalah sangatlah luas dibandingkan dari itu? Berdasarkan hadist riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa, �yang namanya kaya (ghina�) bukanlah dengan banyaknya harta (atau banyaknya kemewahan dunia). Namun yang namanya ghina� adalah hati yang selalu merasa cukup�. Oleh sebab itu, sesungguhnya letak kebahagiaan itu ialah di dalam hati. Walaupun tidak terlihat dengan kasat mata, akan tetapi kita dapat rasakan.

Kebahagiaan yang sejati bersumber dari kedamaian yang kita semua dapat merasakannya dalam hati. Tentunya termasuk rahmat Allah yang tidak ternilai harganya. Tentu tiap orang mau mempunyai batin yang tentram, yang jauh dari rasa khawatir.

Tapi, tidak semua orang bisa dianugerahkan kebahagiaan sejati ini. Dari itu semua salah satunya dikarenakan mayoritas orang pada lupa dengan Tuhannya, Dzat yang mengasih kebahagiaan dan menciptakan kedamaian di jiwa yang sebenar-benarnya.

Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Al Fath ayat 4. Oleh sebab itu, jika kita meminta kebahagiaan di dunia serta juga akhirat, harusnya kita selalu mengingat Allah dan rajin berdoa bermunajat dihadapan Allah. Pastinya tak ada kebahagiaan sejati yang dapat kita mendapatkannya tanpa disertai rahmat dari Allah. Maka dengan demikian, berikut akan diterangkan 2 doa bahagia dunia akhirat yang bisa kita amalkan.

Islam Adalah Agama yang Seimbang

Agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keseimbangan, yang mana berdamai dengan diri sendiri sangat ditekankan. Karena memang, sebagai manusia mereka selalumenginginkan hati mereka tentram, sekaligus juga berlimpah akan keberkahan.

Dari hal-hal itu hanya dapat digapai dengan berdoa dan juga beribadah.

Islam yang mempunyai arti �Selamat� telah membawa inspirasi kepada masyarakat dengan kata-kata yang memikat. Agama Islam berkembang lantaran kebanyakan isi dari Al-quran dan Al-hadist menjelaskan berkaitan dengan keindahan.

Lebih banyak isinya merupakan lecutan penyemangat bagi penganutnya agar tetap mencintai Tuhan, alam, dan sesama yang lain. Oleh karena itu, terdapat sebagian besar kata mutiara Islam dalam kitab tersebut.

Doa dalam Islam

Harapan dan doa menurut pengertiannya ialah pendekatan diri pada Allah dengan sepenuh hati, kebanyakan juga disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur�an. Malah Al-Qur�an sebagian besar menerangkan juga bahwa tadharu� (berdoa dengan sepenuh hati) hanya akan muncul jika disertai rasa ikhlas. Hal tersebut merupakan kebiasaan yang dikerjakan oleh orang-orang shalih.

Berdoa dengan hati yang ikhlas akan bisa meningkatkan kemantapan jiwa, sehingga doa pada Allah akan senantiasa dimohonkan, baik diwaktu keadaan senang ataupun diwaktu situasi susah, dalam penderitaan ataupun dalam bahagia, baik susah atau dalam kemudahan.

Doa Sapu Jagat

Fadilah doa ini kemungkinan sudah kita mengetahui dari waktu lama agar selalu kita lantunkan tiap habis solat, terutama salat wajib. Teks doa ini dalam Bahasa Arab yaitu �Rabbanaa aatinaa fiddunnyaa hasanah, waqinaa �adzaa ban naar�. Dalam Bahasa Indonesia doa ini berarti, �Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia serta kebaikan hidup di akhirat dan jagalah kami dari siksa api neraka�.

Dengan melafadzkan doa ini, kita tidak hanya meminta kebahagiaan di dunia, tetapi pula memohon selamatnya kehidupan di akhirat kelak. Tentunya memang inilah tujuan hidup seorang muslim yang seharusnya.

Doa mengharapkan kesejahteraan dunia akhirat

Kemudian, yaitu doa supaya bisa mengharapkan ampunan dan kesejahteraan. Dalam Bahasa Arab, doa ini berbunyi �Allahumma innaa nas alukal �afwa wal ‘aafiyata fiddiini wad dun-ya wal aakhiroti�. Artinya, �Ya Allah, kami mohon ampunan kepada-Mu serta limpahkan kesejahteraan agama dunia serta akhirat�. Tidak luput juga kita mesti juga mengharapkan selamat dari penyakit. Sesungguhnya, seseorang yang dihadapkan dengan penyakit atau berbuat dosa maksiat tak akan mampu mencicipi kebahagiaan dunia akhirat.

Oleh sebab itu, alangkah baiknya kita meminta pertolongan Allah untuk selamat dari penyakit dan kejelekan yang kemungkinan bisa menimpa kita sebagai manusia biasa.

Itulah beberapa doa supaya kita bahagia dunia serta akhirat.

Leave a Reply